En iyi Tarafı hentbol kuponu nasil olusturulur

Omer abinin kolu altindaki kolum bir segirme gegiriyor. Titredigimi anlami§tir. Artik bunu anlamamasi olanaksiz. i§te tip tip vuruyor elimin ustune.

Kamer§en kollarimin arasinda dansederken bayiliverirse ya? Evet da, Ye§ilgam’in o umutsuz a§k simgesi kizlarinin dublaj sesiyle, benim igin artik vahit ongunluk §u an’m hatirasini olunceye kadar kalbimde saklamaktan ibaret bulunmaktadir, derse? Derse, ben bile evet§i gegmi§ muzdarip a§ik rolunu oynar, o rolun dublaj sesiyle: AaaaghhL Dogacak ilk gocugunuz sap olursa, ona benim adimi koyunuz, koyunuz ki bu gocuk, ba§lamadan nihayete eren bahtsız saadetimizin istiraplarla dolu §u menhus dunya ortasinda hareketsiz §ahidi olarak evet§asin, aaaghh!

§imdi hava bulundugum bu kampta, istikbalimin ne olacagini du§unerek Remzi abimi, Remzi abimin yaninda biraktigim e§imden gok, yuzunu henuz goremedigim, bana ug aylik bir resmini yolladiklari biricik oglum Yilmaz’i du§unerek bu satirlari yaziyorum. Ben bu defteri cebime, Kore’deki ilk gunumden ba§layarak §erefle meşbu her gunumu tastir etmek igin koymu§tum.

Elan fi tarihinde, Rahat bayraminin ilanina ramak kaldigi gunlerden birinde yani, bu, kumar giki§inda ba§ka bir aktör arkada§inin evine gidiyor. Henüz bir yigin aktris, elan bir yi-gin geng §air falanmi§lar. Eh o gunler gani gür inkılap laflarini ettigimiz gunler... Sanki devrimin eli kulaginda.

Kamer§en’in omzumda agladigini Aysel’e anlatmaliydim. Gulung olmaktan, dahasi kendi gozumde milimi milimine gulungle§mekten gekindim.

Biz, aramiza en gok kolluk sizmi§ bir ku§agiz ya hocam, hatta kar§iliksiz bir aşk, §u yeryuzunun butun guzelliklerini onumuze yigsa, o guzelliklere guven iginde yakla§mamiz, bu ugsuz bucaksiz ye§illigin ortasina kendimizi birakivermemiz, orda taklalar atip yuvarlanmamiz olanaksiz. Yildiz’m elini avcumda saatlerce gezdirdim. Bir yuregin sevgiyle vuru§unu saatler boyu dinledim. Bunu olabilecegi denli yakindan algiladim.

Bunun igin babamla gati§mamam, evle kusmemem lüzum. Ercan’la da Pub’a gitmem. Lakin evle gati§iyorum, Ercan’la da higbir yere gitmiyorum i§te. igerdekilere yardim buyurmak istemedigim sonucu gikiyor.

Bu sozler kulagima kuguk higkiriklar kadar garpiyor. Sonrasında ilhan’in bozgun ordular kumandaninin sesini gagri§tiran sesi:

ilk avug suyu yuzume garpar garpmaz gozlerimin onunde Mujgan’in baki§lari. Az once ben buraya ...kadar olmak uzere gikarken, onun, ardimda kalmi§, soran, suglayan baki§lari. Zihnim bu baki§lari agik segik algilayabilmek igin düşünmek Ferik’i ugurlama toreninin tamamlanmasini beklemi§.

Ali Maharetli’yi tanimanizi isterdim. Onu taniyanlarin insanimiza guveni artar. Ali Eli uz’yi taniyan igin, halkini sevmek soyut bir §ey olmaktan gikar. Ona duydugum saygi ve guven, halkima duydugum guven ve saygiyla ozde§le§mi§tir.

§a§kinla§tikga aptalla§iyorum. Artik kitaplardan ezberlediklerimi de kari§tiriyorum. Aysel halamlara gitmekle gitmemek arasinda bocaladigim igin de, indiren gecenin serinleteme-digi bu girkin kaldirim ta§lari busbutun bogucu.

Neden ellerini ugu§turuyor güya? ingiltere, Fransa evet da isvigre’lerde kıraat kapilari Sitelerdeki marangoz gocuklarina mecmu kapali mi kalacak?

da, ilhan’in yanina nasil varabilecek? Nasil, imparator’in her an, her insanın, Tumgeneralin birlikte bir nakisa i§lemekte oldugu ku§kusu ta§iyan baki§lari kar§isinda, artik bir güzel siki§ik bir kuyruk olu§turmu§ gagrililara ‘Ho§ geldiniz’, ‘ihya ettiniz’leri aksatarak yeni mevrut gigekleri siraya dizebilmek, yeni, elan onemli konuklara önem agabilmek igin Fitnat hanimin koltugunu azca linke git elan mazi gekmeleri gerektigini soyleyebilecek?

Artik boyle süje§ur olduk. Yapay butun inceliklerimizi kaldirdik ortadan. Ben de nerenin kizi oldugumu koydum siteye ulaşalım ortaya tabii:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *